Bez zdrowia życie nie jest życiem, życie nie jest do wyżycia.

François Rabelais

Nasza poradnia świadczy wysokiej jakości usługi w ramach kontraktu z

Indywidualna opieka domowa

 

 

Dotacja na kapitał obrotowy w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania1.5 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.Dotacja na kapitał obrotowy dla NZOZ "Wenti-Med" Spółka Cywilna Piotr Compała, Stanisława Szabatowska-Fudali. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

 

Cel projektu:

Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Planowane efekty:

Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

 

Wartość projektu: 79 524.06 zł
Wkład Funduszy Europejskich 79 524.06